BÆREDYGTIGHED I 3 DIMENSIONER

BÆREDYGTIGHED
ER BÅDE MILJØ, ØKONOMI OG
SOCIALE FORHOLD

DET ER TID TIL AT SÆTTE HANDLING BAG ORDENE

Bæredygtighed er en tredobbelt bundlinje tilgang, der tager højde for de økonomiske, sociale og miljømæssige dimensioner. Ved at fokusere på disse tre aspekter skaber vi en mere bæredygtig fremtid for alle.

Der eksisterer ikke i øjeblikket et samlet bæredygtighedsmærke, som en virksomhed kan bruge til at certificere, at dens produkt er bæredygtigt. Det har hidtil været udfordrende at fastlægge standarder og kontrolprocesser for virksomheders samlede bæredygtighedsindsats. Af den grund kan ingen virksomheder eller produkter i øjeblikket betegnes som helt bæredygtige.

LET’S CONNECT

DET GÆLDER OM
AT FINDE BALANCEN

At være bæredygtig handler om at finde en balance mellem at opfylde nutidens behov og samtidig beskytte vores planet og fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres egne behov. Selvom vores nuværende samfund har brug for en lang række ressourcer for at opretholde en voksende befolkning og økonomi, er det også vigtigt at tænke på fremtiden.

økonomisk bæredygtighed

De økonomiske dimensioner af bæredygtighed handler om at sikre, at vi ikke bruger flere ressourcer, end vi kan producere eller genoprette. Dette indebærer at fokusere på innovation og effektivitet i vores produktion og forbrug. En bæredygtig økonomi kræver også social ansvarlighed. Dette betyder at sikre, at vores økonomiske system er retfærdigt og inkluderende, og at vi investerer i samfundets velfærd og trivsel.

SOCIAL bæredygtighed

De sociale dimensioner af bæredygtighed handler om at tage hensyn til samfundets behov og trivsel. Dette inkluderer at sikre social lighed og retfærdighed, og at beskytte menneskerettighederne og den personlige frihed

En bæredygtig fremtid kræver også, at vi fokuserer på at opbygge stærke og sammenhængende samfund. Dette indebærer at investere i uddannelse, sundhed og social velfærd, og at skabe et miljø, hvor alle kan trives og bidrage positivt til samfundet.

MILJØMÆSSIG bæredygtighed

De miljømæssige dimensioner af bæredygtighed handler om at beskytte vores planet og dens ressourcer. Dette inkluderer at reducere vores CO2-udledning, mindske affald og forurening, og bevare biodiversiteten og økosystemerne.

En bæredygtig fremtid kræver også, at vi tager hensyn til klimaforandringerne og deres konsekvenser. Dette indebærer at tage ansvar for vores egne handlinger og at arbejde sammen på tværs af lande og samfund for at skabe en mere bæredygtig fremtid.

At være bæredygtig handler om at tænke på fremtiden og tage ansvar for vores handlinger.
Det kræver en flerdimensionel tilgang, der tager højde for de økonomiske, sociale og miljømæssige dimensioner.